VARIEDADES DE QUESOS
Cheese Varieties

LOS CURSOS DE INGLES GRATIS PREFERIDOS POR LOS HISPANOHABLANTES

 

 

quesos azules

Blue cheese

blú chí:s

queso de bola, requesón

Cottage cheese

kátidch chí:s

Camembert 

Camembert

camembér

Gruyére

Gruyére

gruiér

Holandés

Dutch Cheese

dách chí:s

Manchego

Manchego

manshégou

 

Muzzarella

Mozzarella

mótsa-réla

Parmesano

Parmesan

parmesán

Provolone

Provolone

provolóuni

Roquefort

Roquefort

rókifo:rt

Suizo

Swiss Cheese

suís chi:s

 

om personal english    |    índice de lecciones "om express"